vijaypisal49. blogspot. com

गुरुवार, ३१ मार्च, २०२२

जीवन म्हणजे म्हटलं तर एक परिक्षा !

चालू घडामोडींचे विश्लेषण

जीवन म्हणजे म्हटलं तर आहे एक  परीक्षा ! 
इथला प्रत्येक प्रश्न सोडवावाच लागतो तरच  कुणीतरी करते आपली समीक्षा ! 
प्रश्नच  नीट समजले नाहीत आणि उत्तरेही आली नाहीत तर मात्र ,  सगळे सोडून देतात आपल्याकडून अपेक्षा ! 
या भयंकर सिमेंटच्या जंगलात, भलेही  वाघ सिंह रहात नाहीत, तरीदेखील वाटते जगण्याची भिती ,  आपलीच  आपल्याला करावी लागते रक्षा ! 
तुमचा संघर्ष, तुमचे यश  ,  तुमचा प्रभाव  यावरच तुमची ठरते दिशा ! 
तुमच्याकडे असेल, गाडी , बंगला आणि पैसा तर तुमच्याशी बोलताना लोकांची असते गोड गोड भाषा ! 
जीवन म्हणजे म्हटलं तर आहे ना परिक्षा ! 
सुखी रहायचे असेल तर ठेवावी  लागते काय आशा ! 
ध्येय प्राप्तीची उंच शिखरे गाठण्यासाठी  प्रगतीची  बाळगावी लागते मनिषा ! 
कितीही संकटे आली तरी  पुढे चालावे लागते ,  करुन चालत नाही नशा ! 
दिवसभर कष्ट असतील प्रामाणिक  तर  गोड गोड वाटेल निशा ! 
जीवन म्हटलं तर एक आहे परिक्षा ! 
©®
कवी . . विजय पिसाळ नातेपुते. . ९४२३६१३४४९